Home  »  За нас  »  Кариери

За нас

Кариери

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Разрастването на отдел "Маркетинг и реклама" налага необходимостта от присъединяне към екипа на графичен дизайнер. Позицията се свързва с разработване на цялостни графични концепции за дигиталното и офлайн пространство, дизайн и предпечат на различни рекламни материали.

Изисквания:
- Отлично боравене с програмите Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, MS Office;
- Креативност и иновативно мислене.
- Опит на подобна позиция;
- Отношение към детайлите;
- Oрганизираност, точност, спазване на срокове; 
- Умение за работа в екип.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете: 
1.Автобиография, придружена от актуална снимка;
2.Мотивационно писмо;
3.Презентационни материали /портфолио/-пример за Вашата творческа практика.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

 

Актуални свободни позиции може да разгледате тук:

https://www.jobs.bg/job/4069018

 

За да кандидатствате за работа във Валерий СиМ Груп АД, е необходимо да попълните АНКЕТНА КАРТА.

Моля, изпращайте попълнените анкетни карти на имейл: humanres@valerii.com

 

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на съхранение.