Сервизи

Уважаеми партньори и клиенти, Сервизната дейност на „Валерий С&М Груп”АД е изградена на регионален принцип. За Ваше улеснение Ви представяме карта на сервизите ни в страната.

Национален телефонен номер за сервизно обслувжане: 02 9423471